Uthyrningspolicy

 1. Alla som är över 18 år kan söka bostad hos Månsson Fastigheter.
 2. Månsson Fastigheter förmedlar sina lediga lägenheter på olika sätt beroende på om det är befintliga bostäder eller lägenheter under byggnation. För lägenheter för uthyrning finns alltid information på manssonfastigheter.se.
 3. Tilldelningen kan påverkas av olika faktorer, dels måste kunden uppfylla punkterna i denna policy, dels beroende på typ av lägenhet eller Månsson Fastigheters eventuella avtal. Månsson Fastigheter förbehåller sig alltid rätten att välja hyresgäst.
 4. Grundtanken i vår uthyrning är: rätt kund till rätt bostad och område. Det innebär att vi med hänsyn till våra kunders och företagets bästa, fäster stor vikt vid valet av ny kund.
 5. Månsson Fastigheter eftersträvar lugna och trygga bostadsområden. Det skapar vi genom att ha en bra balans mellan olika människor i våra bostadsområden och hus. Vi strävar efter att våra kunder skall trivas och bo kvar hos oss.
 6. Av skilda skäl prioriteras vissa kunder. Det kan till exempel vara inflyttande som på grund av arbete, studier eller liknande behöver bostad.
 7. Månsson Fastigheter samarbetar ibland med kommuner och tillhandahåller vid behov särskilda boendeformer för den som behöver extra stöd och tillsyn och som inte kan söka eller erhålla egen bostad.
 8. Det är obligatoriskt att ha hemförsäkring när kunder flyttar in hos oss. Som kund får du givetvis själv bestämma vilket försäkringsbolag du vill ha din hemförsäkring hos.
   

Kundbedömning

 1. Årsinkomst: Kunden måste ha en tjänsteinkomst. Angiven inkomst skall kunna intygas. Vi bedömer kundens betalningsförmåga utefter årsinkomst. Alternativt kan Månsson Fastigheter i undantagsfall godkänna deposition eller borgensman om inkomst av tjänst inte uppnår till önskad nivå.
 2. Före uthyrningen görs en bedömning om kunden sannolikt har möjlighet att betala månadshyran på den aktuella bostaden. Som komplement till kontroll av inkomst sker även en kreditkontroll. Det är kontraktsinnehavandes sammanlagda och gemensamma inkomst/betalningsförmåga som bedöms. En kreditkontroll på borgensmän utförs också.
 3. En kontroll görs också för att säkerställa att kunden, eller borgensmän, inte har betalningsanmärkningar, skuld till Månsson Fastigheter eller annan hyresvärd och/eller på annat sätt misskött tidigare boende.
 4. Antalet personer som skall bo i bostaden skall vara rimligt i förhållande till bostadens storlek. Maximalt antal personer per lägenhet anges på kontraktet: exempelvis
  • Ett rum och kök maximalt 2 personer
  • Två rum och kök maximalt 3 personer
  • Tre rum och kök maximalt 4 personer
  • Fyra rum och kök maximalt 6 personer
  • Fem rum och kök maximalt 8 personer
 5. Bor kunden hos Månsson Fastigheter kontrolleras även att kundens hyresinbetalningar fungerat på ett tillfredsställande sätt.

 

Omflyttning inom Månsson Fastigheter

Generellt gäller att du bör bo i minst två år innan ny bostad erbjuds. Undantag från denna regel kan göras om särskilda skäl finns. Sådana skäl kan vara familjebildning, familjesplittring, eller förändrade ekonomiska villkor.

 

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning måste alltid ske med fastighetsägarens godkännande. Eventuellt samtycke för andrahandsuthyrning sker enligt Fastighetsägarnas bedömningskriterier. Hyresgäster som hyr ut utan godkännande från hyresvärd och/eller tar ut oskälig hyra riskerar fängelse i högst två år och böter (12 kap. 42 § p. 3 JB).

 

Rökning

Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda våra hyresgäster en trivsam och hälsosam bostad för alla. Därför är våra fastigheter rökfria. Detta gäller i den egna lägenheten, på balkonger och uteplatser, andra gemensamma ytor och garage.

 

Husdjur

Vi på Månsson Fastigheter är måna om att alla som bor hos oss mår bra. Ditt husdjur är ditt ansvar. Skulle husdjuret förstöra bostaden, exempelvis genom slitage, riskerar du att bli ersättningsskyldig. Om djuret stör eller skrämmer dina grannar, riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

 

Godkänd av styrelsen 2020
Reviderad: 2022 av styrelsen

Tillbaka