Vi bygger för att
utveckla arkitektrollen

Månsson Fastigheter kombinerar en stark vision med ett praktiskt handlag.  Vi bygger för att utveckla arkitektrollen, dra nya lärdomar och bevisa att  ingenting är hugget i sten.  Vi ritar, bygger och förvaltar fastigheter och i varje projekt finns det något  nytt att utveckla, en idé att utforska, en vedertagen sanning att ifrågasätta. Genom att ta ett helhetsansvar kan vi projektera på ett helt nytt sätt. Målet är alltid högre boendekvalitet, mindre renoveringsbehov och mer hållbar ekonomi. Med ansvar för hela processen och utan att göra avkall på god arkitektur och vackra miljöer, är vi övertygade om att det går att bygga smartare – till lägre kostnader och med bestående värden.

Och vi gör det i praktiken.

Danska vägen, Göteborg
Avyttrad

Syltlöken, Mölndal

Södra Ängården, Göteborg

Inom kort kommer du här att kunna läsa mer om oss, aktuella projekt och hur de utvecklas. Vill du veta mer innan dess kontakta:
Andreas Dahlqvist, VD    +46 706 922 911    andreas@manssonfastigheter.se