Göteborg

Södra Änggården

I Södra Änggården är visionen ett skönare stadsliv och här planeras cirka 1 900 lägenheter av olika byggherrar. Månsson Fastigheter kommer att bygga en mix av hyresrätter, äldrebostäder samt en livsmedelsbutik och andra kommersiella lokaler i den nya stadsdelens södra entré.

Anmäl intresse

Från industriområde till urban stadsdel

Förvandlingen från dagens naturnära industriområde till en urban kvartersstad är total och ger möjligheten att vara med och forma ett helt nytt område. Södra Änggården ligger mitt emellan centrum och havet och är ett drömläge för moderna storstadsbor som inte vill välja mellan stadsliv och friluftsliv. Det kommer att erbjudas ett varierande utbud av bostäder, handel, kontor, caféer och restauranger med goda förbindelser till centrala Göteborg.

Södra Änggården drivs som ett konsortium där Månsson Fastigheter är enda fastighetsutvecklaren som bygger hyresrätter. I projektet samverkar vi med Bonava, Hökerum, PEAB och Skanska samt Platzer fastigheter.

Befintlig industri, och dess påverkan på boendekvaliteten, har gjort att planen försenats. Målet är att börja bygga senare delen av 2021, så snart detaljplanen har vunnit laga kraft.