Göteborg

Danska Vägen

Danska Vägen var vårt första projekt och en viktig hörnsten i Månsson Fastigheters filosofi; det går att bygga hyresrätter av hög, teknisk kvalitet och som genererar högt värde över tid. Projektet blev framgångsrikt både arkitektoniskt och finansiellt och även om fastigheten idag är såld, använder vi oss dagligen av de lärdomar vi fick då.

Anmäl intresse

Skapa värde över tid

På Danska Vägen kunde vi med enkla medel och repetition hålla kostnaderna nere, minimera efterarbeten och maximera yteffektiviteten. Den enskilt viktigaste frågan var att uppnå låga underhållskostnader genom att göra långsiktiga och gedigna materialval. Resultatet blev ett robust tegelhus med bland annat kalkstensgolv, ekdetaljer och helkaklade badrum. En smart produktion och den effektiva förvaltningen bidrog till låga totalkostnader.

Alla erfarenheter som vi och arkitekterna fick under de olika delarna i projektets olika faser, från design och byggande till ägande och förvaltning har vi kunnat ta med oss in i Månsson Fastigheters nya projekt. Vi har en djupare förståelse för byggherrens alla utmaningar, men också starka bevis för vår övertygelse att rätt investeringar och en smart arbetsprocess lönar sig över tid.