Varberg

Kv. Kvarnliden

Mitt i centrala Varberg, strax söder om stadskärnan bygger vi kvarteret Kvarnliden, ett flerbostadshus med 85 hyresrätter. Majoriteten av dessa kommer att vara ungdomslägenheter, där målgruppen är personer i åldern 18-24 år. Detta påverkar hur lägenheterna ser ut och vad de innehåller. I byggnaden ges gemensamma utrymmen stort fokus, med flera smarta lösningar.

Lediga lägenheter annonseras här

Anmäl intresse

Ungdomsfokus med helhetsperspektiv

I kvarteret Kvarnliden utnyttjar vi digitaliseringens möjligheter i alla faser av projektet. Ett exempel är hur vi använder simuleringar samt energi-och driftsanalyser istället för att utgå från schabloner. I nära samarbete med Zynka BIM skapar vi en digital tvilling av projektet som innebär att vi också tar ägandeskap av all data. Det framtidssäkrar både byggnation och förvaltning av fastigheten.

För de boende kan det ta sig uttryck i en så enkel men praktisk sak som att vi siktar på att göra hela fastigheten nyckellös. Det kan underlätta vardagen då det går låsa upp på distans och man kan styra vem som kommer in och när. Som hyresvärd underlättas förvaltningsarbetet på flera sätt.

Social hållbarhet är fokus för Kv. Kvarnliden men hyresrätter för unga innebär ofta kortare boendecykler och kräver tåliga ytskikt. Material som tål slitage ger både kvalitetskänsla för de boende och låga underhållskostnader. Som ett ytterligare led i ett vårt helhetstänkande kring hållbarhet, kommer vi inte prioritera bilparkering. Däremot främjas cykelanvändande, exempelvis med ett utvecklat cykelrum med möjlighet för tvätt, reparationer och social samvaro.

Första inflyttningen skedde december 2021

 

Lediga lägenheter annonseras här