Göteborg

Önneredsvägen

Längs med Önneredsvägen i Göteborg planerar Månsson Fastigheter tillsammans med Stena Fastigheter att tillföra cirka 200 lägenheter i ett område med befintlig villabebyggelse. I det här projektet har vi aktivt bjudit in de kringboende, för att ha en dialog och ge dem möjlighet att påverka sin närmiljö.

Anmäl intresse

Från landsväg till stadsrum

Visionen är att utveckla Önneredsvägen till en levande stadsdel med blandade åldersgrupper och boendeformer. Flerbostadshus med butiker i bottenvåningarna, skola, äldreboende och föreningslokaler är exempel på vad det utvecklade området kan komma att innehålla.

Tillsammans med kommunen ställer vi höga krav på genomförande och resultat. Vårt arbetssätt bygger på transparens och att främja samverkan och dialog med de boende i närområdet.

Målet är att sammanfoga många olika önskemål, krav och drömmar. För- och nackdelar vägs noga emot varandra för att skapa en bra helhet för både de som idag bor i området och för deras framtida grannar.

Projektet förutsätter att man sänker hastigheter så att det omvandlas från landsvägskänsla till en urban stadskänsla.