Varberg

Västerport

Vill du vara en av de första som flyttar in i vår nyproducerade fastighet i Västerport? Fyll i den här intresseanmälan och skicka in till oss på Månsson Fastigheter.

Tidigast möjliga inflyttning är beroende av antagen detaljplan och utbyggnadsordning men är beräknad till ca 2027.

Kontaktuppgifter
(uthyrningspolicy)
Eventuell medsökande
Val av bostäder
Rangordna de bostäder som du/ni är instresserade av